Branka Šotre 6,Beograd

Prodavnica

Kupovinu možete obaviti telefonski ili putem emaila.Ukoliko Vam je potreban savet kod odabira adekvatnog proizvoda, tu smo za Vas

Kategorije

Staklena tkanina 49 g m² (obična) 110 cm, pakovanje 1 m

SAD: širina 43,31 “, težina 1,4 oz / m2² 

Međunarodni stil 1080 (bivši Interglas 02037) / završetak FE 800 

Obično tkanje
Osnova: EC 5 – 11 tek, 23,7 krajeva / cm
Potka: EC 5 – 11 tek, 18,5 krajeva / cm Širina: 110 cm 

Aplikacija:
Drvena obloga / drvena folija (obloge krila), sendvič komponente saća, PCB Izračunati podaci za ručne laminate sa 35 zapreminskih vlakana:
Potrošnja smole: 39 g / m², debljina laminata: 0,054 mm, težina laminata: 88 g / m²