Branka Šotre 6,Beograd

Prodavnica

Kupovinu možete obaviti telefonski ili putem emaila.Ukoliko Vam je potreban savet kod odabira adekvatnog proizvoda, tu smo za Vas

Kategorije

Staklena tkanina 25 g m² (obična) 110 cm, pakovanje 1 m

SAD: širina 43,31 “, težina 0,7 oz / m2² 

Međunarodni stil 106 (bivši Interglas 02034) / završetak FE 800 

Obično tkanje 

Osnova: EC 5 – 5,5 tek, 22 krajeva / cm
Potka: EC 5 – 5,5 tek, 22 krajeva / cm
Širina: 110 cm 

Aplikacija:
Drvena obloga / drvena folija (obloge krila), sendvič komponente saća (najmanje 2 sloja), PCB
Izračunati podaci za ručne laminate sa 35 zapreminskih vlakana:
Potrošnja smole: 20 g / m², debljina laminata: 0,027 mm, težina laminata: 45 g / m²