Branka Šotre 6,Beograd

Prodavnica

Kupovinu možete obaviti telefonski ili putem emaila.Ukoliko Vam je potreban savet kod odabira adekvatnog proizvoda, tu smo za Vas

Kategorije

Kontaktno punilo (za cijanakrilat), boca 80 g

Punilo velike površine za trenutno lepljenje i popunjavanje pukotina, praznina, rupa i neravnina u kombinaciji sa R&G superlepkovima (cijanoakrilati). 

Obrada:
Napunite slobodno tečno, vrlo lako primenljivo kontaktno punilo u šupljinu i pospite ga (natopite) cijanoakrilatom male viskoznosti. Odmah se stvrdnjava i odmah se može učitati.